Medium Abyssal Shield Extender

Powergrid Usage

Best Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1035832130610 20.1 MW
2 Module 1037098045784 20.1 MW
3 Module 1037782476131 20.2 MW
4 Module 1041069191163 20.2 MW
5 Module 1035403973020 20.2 MW
6 Module 1034122281462 20.2 MW
7 Module 1042754304712 20.2 MW
8 Module 1040368298424 20.3 MW
9 Module 1042795026007 20.3 MW
10 Module 1045931624626 20.3 MW

Worst Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1031230931690 45.0 MW
2 Module 1037656269089 44.9 MW
3 Module 1035202691306 44.9 MW
4 Module 1044906771880 44.9 MW
5 Module 1045735569187 44.9 MW
6 Module 1031301872458 44.9 MW
7 Module 1037672153716 44.9 MW
8 Module 1033084493249 44.9 MW
9 Module 1030509305841 44.8 MW
10 Module 1030819817743 44.8 MW

CPU usage

Best Modules

# Module CPU usage
1 Module 1044412139203 20.80 tf
2 Module 1038502170447 20.80 tf
3 Module 1036989600792 20.80 tf
4 Module 1036902542254 20.80 tf
5 Module 1038280083871 20.82 tf
6 Module 1037034352323 20.82 tf
7 Module 1033974707906 20.82 tf
8 Module 1030705824037 20.82 tf
9 Module 1044439190991 20.84 tf
10 Module 1041069206130 20.84 tf

Worst Modules

# Module CPU usage
1 Module 1042031611426 52.38 tf
2 Module 1043880331725 52.38 tf
3 Module 1033617710601 52.33 tf
4 Module 1045724669804 52.26 tf
5 Module 1038645705090 52.08 tf
6 Module 1035202691306 51.96 tf
7 Module 1038435562509 51.91 tf
8 Module 1035802264008 51.79 tf
9 Module 1045724657394 51.69 tf
10 Module 1036401491246 51.64 tf

Shield Hitpoint Bonus

Best Modules

# Module Shield Hitpoint Bonus
1 Module 1030453862898 1560.0 HP
2 Module 1031045277275 1560.0 HP
3 Module 1033974704949 1560.0 HP
4 Module 1035139324403 1560.0 HP
5 Module 1030972337037 1560.0 HP
6 Module 1030972337037 1560.0 HP
7 Module 1030972337037 1560.0 HP
8 Module 1037399433748 1560.0 HP
9 Module 1038056352978 1560.0 HP
10 Module 1038423239943 1560.0 HP

Worst Modules

# Module Shield Hitpoint Bonus
1 Module 1037388119138 625.8 HP
2 Module 1029138870527 638.6 HP
3 Module 1037712408195 645.1 HP
4 Module 1030731163865 653.2 HP
5 Module 1039597673110 664.6 HP
6 Module 1039597673110 664.6 HP
7 Module 1044258493428 692.1 HP
8 Module 1042795024505 701.2 HP
9 Module 1034502579625 703.0 HP
10 Module 1034502576343 703.6 HP

Signature Radius Modifier

Best Modules

# Module Signature Radius Modifier
1 Module 1042925722805 2.1 m
2 Module 1031270642548 2.1 m
3 Module 1028727432622 2.1 m
4 Module 1035550459234 2.1 m
5 Module 1030509277103 2.1 m
6 Module 1032135026195 2.1 m
7 Module 1031917501083 2.1 m
8 Module 1030749806906 2.1 m
9 Module 1041021948177 2.1 m
10 Module 1037918018956 2.1 m

Worst Modules

# Module Signature Radius Modifier
1 Module 1028338711628 10.5 m
2 Module 1038435563988 10.5 m
3 Module 1032063156317 10.5 m
4 Module 1037388119138 10.5 m
5 Module 1039835622346 10.5 m
6 Module 1035691174829 10.5 m
7 Module 1038279967470 10.5 m
8 Module 1039458279225 10.5 m
9 Module 1033368763203 10.5 m
10 Module 1038279963703 10.5 m